Radzimy jak raportować do BDO i KOBIZE szybciej

m ich wpływu na środowisko, monitorowanie i raportowanie odpadów oraz poszukiwanie usług doradztwa środowiskowego w razie potrzeby.

Radzimy jak raportować do BDO i KOBIZE szybciej kobize doradztwo

Przedsiębiorstwa mają wiele obowiązków w zakresie

Coraz większe znaczenie dla firm ma upewnienie się, że robią, co do nich należy, na rzecz ochrony środowiska. Oznacza to bycie świadomym ich wpływu na środowisko, monitorowanie i raportowanie odpadów oraz poszukiwanie usług doradztwa środowiskowego w razie potrzeby.