Kto potrzebuje wykonać odbiór elektroodpadów w Białymstoku?

czne i elektroniczne. Zawierają one wiele szkodliwych substancji chemicznych, takich jak ołów, rtęć i kadm, które mogą wpłyną

Kto potrzebuje wykonać odbiór elektroodpadów w Białymstoku? bezpłatny odbiór elektrośmieci

Stare telefony komórkowe telewizory laptopy i


E-waste: globalny problem

Elektroodpady, nazywane również e-waste, to wszystkie zużyte lub uszkodzone urządzenia elektryczne i elektroniczne. Zawierają one wiele szkodliwych substancji chemicznych, takich jak ołów, rtęć i kadm, które mogą wpłyną